สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

 

 

คาราวานท่องธรรมชาติ พิชิตแดนสวรรค์สุดขอบฟ้า “แชงกรีล่า”

ดินแดนแห่งที่ราบสูงทิเบต 

วันที่ 9-21 เม.ย.2554

 

 

วันแรก      (9 เม.ย.54)       (เชียงของ-ห้วยทราย-หลวงน้ำทา)                190 k.m.

เที่ยง   นัดรวมพลที่แม่โขงริเวอร์ไซด์  รับประทานอาหารเที่ยง ติดสติ๊กเกอร์เบอร์รถ รับคู่มือ         เดินทาง  จากนั้นตั้งขบวน ออกเดินทางข้ามแพสู่เมืองห้วยทราย ตรวจสภาพรถ แล้ว เดินทางต่อสู่เมืองหลวงน้ำทา

เย็น     ถึงหลวงน้ำทา เข้าที่พักโรงแรมหวางจิน รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน

 

วันที่สอง    (10 เม.ย.54)     ( หลวงน้ำทา บ่อเต็น ซือเหมา )            240 k.m.
เช้า     หลังอาหารเช้า เดินทางสู่ด่านชายแดนบ่อเต็น ตรวจเอกสารเข้าสู่จีน  เดินทางสู่เมืองลา   

          แวะตรวจสภาพรถ

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน จากนั้นเดินทางไปเมืองซือเหมา 

เย็น     ถึงซือเหมา เข้าที่พักโรงแรม  3 ดาว ย่านแหล่งช็อปปิ้ง รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน

 

วันที่สาม    (11 เม.ย.54)     ( ซือเหมา-ฉู่โฉง )                              580 k.m.
เช้า     หลังอาหารเช้า เดินทางสู่เมืองฉู่โฉง

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน

เย็น     ถึงเมืองฉู่โฉง เข้าที่พักโรงแรม  4 ดาว รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน

 

วันที่สี่        (12 เม.ย.54)     ( ฉู่โฉง- ต้าลี่ )                                   150 k.m.

เช้า     หลังอาหารเช้า นำเที่ยวเมืองเก่าฉู่โฉง 

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ก่อนเดินทางไปต้าลี่ 

บ่าย    นำเที่ยวเจดีย์ 3 องค์ สัญญลักษณ์สำคัญของเมืองต้าลี่

เย็น     เข้าที่พัก โรงแรมลานหลิงเก๋อ 4 ดาว รับประทานอาหารเย็น  เดินเที่ยวเมืองโบราณ

 

วันที่ห้า      (13 เม.ย.54)     ต้าลี่-จงเตี้ยน หรือ แชงกรีล่า               350 k.m.

เช้า               ออกเดินทางจากเมืองต้าลี่ เดินทางไปเที่ยวชมหุบเหวเสือกระโจนที่น่าตื่นตาตื่นใจ ที่

ต.หูเที่ยวเสีย  เบื้องล่างคือแม่น้ำแยงซีเกียงที่ไหลผ่านโตรกเขาอย่างเชี่ยวกรากและรุนแรง

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย              มุ่งหน้าสู่จงเตี้ยนอีกราว 150 ก.ม. ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตปกครองตนเองของชนชาติทิเบตแห่งที่ราบสูงเต๋อชิง เราจะไต่ระดับสู่ที่ราบสูงเต๋อชิง มองเห็นทุ่งกว้างของที่ราบสูงทิเบต ในระดับความสูงราว 3,350 เมตรจากน้ำทะเล สันนิษฐานกันว่าที่นี่คือเขตเมืองสวรรค์หรือ แชงกรีล่าดินแดนแห่งขอบฟ้าที่เลือนหายในหนังสือเรื่อง THE LOST HORIZON อันโด่งดังนั่นเอง

16.00 น.        เข้าที่พักโรงแรมหลงฟุ้งเสียง ระดับ 4 ดาว 

18.00 น.        รับประทานอาหารเย็น  เดินเที่ยวชมเมืองตามอิสระ พักผ่อน

 

วันที่หก     (14 เม.ย.54)     แชงกรีล่า – เต๋อชิง                             200 k.m.

เช้า               ชมแสงทองของอาทิตย์รุ่งอรุณ รับประทานอาหารเช้าแล้วนำชมวัดซงจ้านหลิน วัดลามะโบราณที่จำลองมาจากวัดโปตาลา เมืองลาซาลแห่งทิเบต แล้วมุ่งหน้าสู่เมืองเต๋อชิง ระหว่างทางแวะชมสะพานแรกข้ามแม่น้ำแยงซีเกียงซึ่งจะเห็นสะพานเก่าเป็นสะพานแขวนที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ขนานกับสะพานคอนกรีตใหม่ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน

12.00 น.        ถึงตลาดปันจือหลาน  จอดพักรับประทานอาหารกลางวัน  

บ่าย              จากนั้นขับรถไต่ผ่านภูเขาหิมะไป๋หมาง ที่น่าหวาดเสียวแต่ความงามจะประทับใจไม่รู้ลืม ด้วยความสูงถึง 4,450 เมตร เพื่อเดินทางสู่เมืองเต๋อชิง ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ของชาวทิเบตบนเทือกเขาหิมาลัยฝั่งจีนที่น้อยคนนักจะขับรถมาถึง เข้าสู่ที่พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว  แวะชมและนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์แห่งดินแดนเทือกเขาโอรสสวรรค์ 13 ยอด ณ วัดเฟยไหล ซึ่งเชื่อกันว่า เป็นวัดที่บินมาตั้งอยู่ ณ จุดนี้ ด้วยรูปทรงของวัดก็มีลักษณะแปลกตา  

18.00 น.        รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนท่ามกลางความหนาวเหน็บ         

 

วันที่เจ็ด     (15 เม.ย.54)     เต๋อชิง - แชงกรีล่า                              200 k.m.

เช้า               รับอรุณกับทิวทัศน์อันงดงามของเทือกเขาหิมะเหมยลี่ที่อาบสีทองด้วยแสงอาทิตย์ยามเช้า

07.00 น.        รับประทานอาหารเช้า แล้วเดินทางกลับสู่เมืองจงเตี้ยน ด้วยเส้นทางเดิม

12.00 น.        รับประทานอาหารเที่ยง ที่ปันจือหลาน  

บ่าย              จากนั้นเดินทางไปชมหินรูปหัวเต่า ณ โค้งน้ำแยงซีเกียง

เย็น               ถึงเมืองจงเตี้ยน หรือแชงกรีล่า นำเข้าที่พักโรงแรม 4 ดาว

18.00 น.        รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน หรือ เดินเที่ยวชมเมืองตามอัธยาศัย

 

วันที่แปด    (16 เม.ย.54)     แชงกรีล่า-ลี่เจียง                                  250 k.m.

เช้า               หลังอาหารเช้า นำทุกท่านขึ้นกระเช้าใหญ่ เพื่อเที่ยวชมยอดเขาหิมะพระจันทร์สีน้ำเงิน

                   เล่นหิมะท้าความหนาว และ ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย              เดินทางสู่ลี่เจียง เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่เลื่องชื่อไปทั่วโลก

เย็น               ถึงลี่เจียง นำเข้าที่พักโรงแรม 4 ดาว  นำเดินเที่ยวชมเมืองเก่าเหอซุ้น ชมเมืองโบราณที่มีอายุยาวนานกว่า 800 ปี อาคารทำด้วยไม้ ทางเดินปูด้วยหิน มีลำธารไหลผ่านลัดเลาะบ้านเรือน ที่นี่ก็ได้รับการประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 1997   ชมการแต่งกายของชาวพื้นเมืองแบบน่าซี และซื้อของที่ระลึกสินค้าพื้นเมืองนานาชนิด ที่มีสัญญลักษณ์อักษรโบราณของชาวตงปา  รับประทานอาหารเย็น พักผ่อน


วันที่เก้า     (17 เม.ย.54)     ลี่เจียงเต็มวัน-ภูเขาหิมะมังกรหยก                

08.00 น.        หลังอาหารเช้า  นำชมอุทยานน้ำขาวที่งดงาม อากาศบริสุทธิ์สดชื่นและน้ำตกใสสะอาดเพราะละลายมาจากหิมะ

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน

บ่าย              นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าใหญ่สู่ยอดเขาหิมะมังกรหยก ชมความอลังการของยอดเขาสูงถึง 5,590 เมตร บนยอดเขาจะเห็นหิมะ และธารน้ำแข็ง หรือถ้าสนใจจะเล่นห่วงยางสไลด์บนหิมะก็ได้คนละประมาณยี่สิบหยวน

18.00 น.        รับประทานอาหารเย็น   กลับที่พักโรงแรมเดิม  พักผ่อน หรือ ท่องราตรีตามอัธยาศัย

 

วันที่สิบ      (18 เม.ย.54)     ( ลี่เจียง – คุนหมิง )                            450 k.m.

เช้า     หลังอาหารเช้า ออกจากลี่เจียง เดินทางสู่เมืองคุนหมิง

เที่ยง   บริการอาหารกลางวันที่เมืองต้าลี่ แล้วเดินทางต่อ

เย็น     ถึงคุนหมิง  เข้าที่พักโรงแรมโกลเด้นดราก้อน หรือ เทียบเท่า

          รับประทานอาหารเย็น ช็อปปิ้ง เดินเล่นชมเมือง  พักผ่อน

วันที่สิบเอ็ด (19 เม.ย.54)     คุนหมิง-เชียงรุ้ง                                  550 k.m.

เช้า               หลังอาหารเช้า เดินทางผ่านเมืองคุนหมิงสู่เมืองเชียงรุ้ง

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวัน เมืองหยวนเจียง แล้วเดินทางต่อ

เย็น               ถึงเมืองเชียงรุ้ง เข้าที่พักโรงแรมหัวฟา 4 ดาว

                   รับประทานอาหารเย็น เดินเที่ยว หรือช็อปปิ้งตามอัธยาศัย

 

วันที่สิบสอง        (20 เม.ย.54)     เชียงรุ้ง-หลวงน้ำทา                        250 k.m.

เช้า               หลังอาหารเช้า เที่ยวชมวัดหลวงเมืองลื้อ

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวันแบบชาวไตลื้อ

บ่าย              เดินทางสู่ชายแดนจีนโมฮัง  และตรวจเอกสารเข้าสู่สปป.ลาวที่ด่านบ่อเต็น

เย็น               นำเข้าที่พักโรงแรม ในเมืองหลวงน้ำทา

 

วันที่สิบสาม        (21 เม.ย.54)     หลวงน้ำทา-เชียงของ                     190 k.m.

เช้า               หลังอาหาร ออกเดินทางกลับสู่เมืองห้วยทราย ชายแดนลาว –ไทย

แวะซื้อสินค้าร้านดิวตี้ฟรี  ก่อนนำรถลงแพขนานยนต์ข้ามแม่น้ำโขงสู่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

12.00 น.        รับประทานอาหารกลางวันที่เชียงของ

13.00 น.        แยกย้ายอำลาคณะ เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ

- โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

- โปรแกรมนี้เป็นทริปเดินทางไกล ต้องเตรียมสภาพร่างกายให้แข็งแรง และเช็คสภาพรถให้พร้อม

 

สิ่งที่ควรเตรียมไปด้วย

ยาประจำตัว            -  กระติกเก็บความร้อน           

-  หมวก ถุงเท้า ถุงมือ แว่นกันแดด  เสื้อกันหนาว  ผ้าพันคอ ร่ม

-  ขนมขบเคี้ยวระหว่างทาง

 

ค่าใช้จ่าย


ค่าธรรมเนียมรถเข้า - ออก 3 ประเทศ      
อัตรานี้รวม
1. ค่าที่พัก ตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่า

2. ค่าพาหนะตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าอาหารตามรายการทุกมื้อ
4. ค่าธรรมเนียมชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ  ค่ากระเช้า ตามที่ระบุในโปรแกรม
5. ค่ามัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
6. ค่าประกันอุบัติเหตุผู้เดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท  ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
7. ค่าวีซ่าเข้าจีนธรรมดา ( วีซ่าด่วนชำระ เพิ่ม 1200 บาท )
8. ค่าธรรมเนียมรถยนต์ ค่าทางด่วน ค่าผ่านทาง ค่าเข้า-ออก เมืองต่างๆในจีน ค่าข้ามแพ

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ เช่นค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์เป็นต้น

2. ค่าทิปมัคคุเทศก์

เอกสารที่จำเป็น

1. หนังสือเดินทางเหลืออายุมากกว่า 6 เดือน, รูปถ่าย 2 รูปสำหรับการขอวีซ่า (ผู้ขับรถ 6 รูป ฉากหลังสีขาว)

2. สำเนาทะเบียนรถพร้อมหน้าเสียภาษี สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบขับขี่ผู้ขับ  

3. ถ้าเป็นรถในนามบุคคลที่มิได้ร่วมเดินทาง หรือ นามบริษัท หรือไฟแนนซ์ จะต้องมีใบมอบอำนาจ , สำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฯ พร้อมสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ  เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

4. หนังสืออนุญาตเดินรถระหว่างไทย – ลาว (เล่มสีม่วง ) ติดต่อทำได้ที่กรมขนส่งฯในเขตของท่าน        

 

*** ส่งเอกสารก่อนเดินทางอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 30 วัน ***

กำหนดปิดรับ วันที่ 1 มี.ค. 2554

 

 

การสำรองที่นั่ง

1.วางเงินมัดจำท่านละ 15,000 บาท เมื่อยืนยันการเดินทาง

2.ส่งหนังสือเดินทางเล่มจริงและรูปถ่ายสีหน้าตรง 2 นิ้วจำนวน 2 รูป เพื่อขอวีซ่าจีน

3.ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวน ก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง

 

การยกเลิก

ถ้าเจ้งยกเลิกก่อนเดินทาง 15 วัน คืนเงินมัดจำครึ่งหนึ่ง ถ้าแจ้งก่อนเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่สามารถคืนมัดจำได้ ยกเว้นกรณีที่มีผู้เดินทางแทนท่านได้

 

 

จองและมัดจำการเดินทาง 
- ชำระเงินมัดจำท่านละ  15000 บาทเมื่อยืนยันการเดินทาง

- และจ่ายเต็มจำนวนก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน

 

โอนเข้าบัญชีชื่อ นายสมศักดิ์ ดีไสว

- ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาลาดพร้าว ซอย 59 เลขที่ 010-2-90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

view