สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

>>> VINTAGE MYANMAR BY THAI LION AIR  >>>

ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พัก 5 ดาวโรงแรมเรือในย่างกุ้ง

เดินทาง เมษายน - กรกฎาคม 2560

ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน

พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์

พิเศษ !!!! ชาบูบุฟเฟ่ต์ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสา

พักโรงแรมเรือ 5 ดาว Vintage Luxury Hotel

รวมรถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน + หนังสือสวดมนต์

ราคาเริ่มต้นที่ 11555 บาท


>>>DELUXE MYANMAR  BY THAI LION AIR >>>

ทัวร์พม่าดีดี!! 3 วัน 2 คืน พักโรงแรมชาเตรียม 5 ดาวในย่างกุ้ง

ย่างกุ้ง-หงสาฯ-สิเรียม-อินทร์แขวน

พระธาตุอินทร์แขวน - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - พระธาตุมุเตา

สักการะ 3 มหาบูชาสถาน อันศักดิ์สิทธิ์

พิเศษ !!!! เมนูติ๋มซำ + สลัดกุ้งมังกร + เป็ดปักกิ่ง + กุ้งเผาหงสาฯ

พักโรงแรม 5 ดาวแท้ของคนไทยสุดหรู

CHATRIUM ROYAL LAKE HOTEL

ราคาเริ่มต้นที่ 12500 บาท>>>THE GREATEST MANDALAY 4D3N>>>

เที่ยวเมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม ชมอาคารไม้สักทองสลักเสลาด้วยลวดลายที่งามวิจิตร
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ (พระราชวังสุดท้ายของกษัตริย์พม่า)        
ชมทัศนียภาพของเมืองหลวงเก่าพม่าที่ MANDALAY HILLS
ชมสะพานอูเบ็ง สะพานที่สร้างด้วยไม้สัก และยาวที่สุดในโลก
ชมวัดอานันดา มหาวิหารขนาดใหญ่เพชรน้ำเอกของพุทธศิลป์สกุลช่างพุกาม
สักการะเจดีย์ชเวสิกอง
และร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ในพิธีกรรมล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 2 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า

ราคาเริ่มต้นเพียง 13,900 พักระดับ 3 ดาว เที่ยวคุ้ม จุใจ

เดินทางเดือน มีนาคม – กันยายน 2560

โดยสายการบิน MYANMAR AIRLINE

ติดต่อขอรายละเอียดได้ที่

E-Mail : caravannatureclub@hotmail.com
Line : @natureclub
Fanpage : Nature Club
Hot Line : 081-6129736     


view